SNT tổ chức khóa đào tào, tập huấn về Thi công cơ điên M&E 2019

Nhằm giúp cán bộ kỹ thuật, nhân viên nắm rõ hơn các yêu cầu, nghiệp vụ trong thi công, Ban lãnh đạo công ty CP Tự động hóa và xây lắp điện SNT  đã tổ chức khóa đào tạo ngắn hạn “Đào tao, tấp huấn cho cán bộ, nhận viên bộ phận M&E” vào ngày 14,15.16/09/2019 tại Cửa Lò. Khóa đào tạo được sự hướng dẫn và giảng dạy chu đáo và nhiệt tình của Ban Giám Đốc, Ban Chỉ Huy, giám sát công trường.

Khóa đào tạo với sự tham gia và hưởng ứng 100% từ cán bộ, nhân viên bộ phận M&E của công ty SNT.

Mở đầu khóa đào tạo là bài phát biểu của ông Nguyễn Minh Sự-GĐ Công ty khai mạc khóa đào tạo và thông qua các quyết định tổ chức tập huấn quy trình tổ chức thi công và quản lý chất lượng,

Ông Cao Đăng Nhân thay mặt Ban giám đốc công ty giới thiệu và triển khai quy trình, thông báo và triển khai kế hoạch Qúy IV năm 2019

Ông Trần Minh Toản đại diện Ban chỉ huy Công trình trình bày, giới thiệu về Sơ đồ tổ chức, Quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình. biện pháp thi công, các quy trình thanh quyết toán....

Qua khóa đào tạo ngắn, hầu hết nhân viên đã nắm bắt và hiểu hết các vấn đề mà BGĐ cũng như Ban chỉ huy truyền đạt và thông qua. Và hy vọng rằng tập thể cũng như các cá nhân cùng cố gắng để áp dụng các quy trình, giải pháp chuyên nghiệp hơn để đạt hiệu quả cao trong công việc.


Bài viết khác

0949 59 82 28