LCD Keypad


Mục đích của bàn phím ngoài LCD là cung cấp cho người sử dụng thông tin giảng giải về chức năng của các thông số để giúp họ có thể hiểu rõ hơn. 


Tư vấn trực tiếp: 0949 59 82 28

Thời gian: 7h30 - 21h00. Từ: Thứ 2 - Chủ nhật


Chi tiết sản phẩm

Mục đích của bàn phím ngoài LCD là cung cấp cho người sử dụng thông tin giảng giải về chức năng của các thông số để giúp họ có thể hiểu rõ hơn. Khi người sử dụng không biết rõ ý nghĩa của một thông số nào đó, bàn phím LCD có thể hiển thị ý nghĩa của thông số. Bàn phím này có thể kết nối với bất kỳ biến tần nào được công ty Shenzhen INVT Electric Co, Ltd. phát triển. Các biến tần là tương thích hoàn toàn với hoạt động của bàn phím ngoài do INVT thiết kế. Khi một bàn phím ngoài được kết nối với hệ thống, hệ thống có thể tự động nhận biết bàn phím và đồng thời tắt hiển thị bàn phím của hệ thống.

Trong trạng thái hoạt động và dừng, bàn phím LCD có thể hiển thị đồng thời ba thông số một lúc nhằm giúp người sử dụng có thể so sánh giữa các thông số. Trong trang thái chạy, dừng vào lỗi, màn hình LCD nhấp nháy một biểu tượng, cái này cho phép người sử dụng nhận biết trạng thái hiện thời của biến tần và hiểu rõ hơn trạng thái làm việc của chip điều khiển.
Hơn nữa, còn thêm vào chức năng copy thông số, điều này cho phép người sử dụng thiết lập các thông số của nhiều biến tần với cùng giá trị. Nếu cần giữ các thiết lập phù hợp thông số của nhiều motor, người sử dụng chỉ cần thiết lập thông số một motor, tải lên (upload) các thông số và sau đó tải xuống (download) các biến tần khác. Bằng cách này thông số của các biến tần sẽ đồng nhất. Kết quả là không cần phải thiết lập thông số cho từng biến tần.
Trong quá trình upload và download, các thông số read-only, Password và các địa chỉ Local của truyền thông không thể thực hiện copy.

Ghi chú:
1. Bởi vì màn hình LED và bàn phím ngoài LCD chia sẻ chung một port, nên bàn phím ngoài LCD và màn hình của thiết bị không thể chạy đồng thời (đặt P7.05 là 0: ưu tiên màn hình ngoài).
Trong quá trình sử dụng bàn phím ngoài LCD, P7.05 chỉ có thể đặt bằng 0 để tránh hoạt động sai. Nếu người dùng truy nhập bàn phím ngoài LCD ở bàn phím khác, thì nó yêu cầu đặt P7.05 là 0; nếu không thì nó không thể hiển thị bình thường.
2. Việc upload và download chỉ có thể được thực hiện giữa các biến tần cùng model. Người sự dụng sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ hư hại hay hỏng hóc nào với biến tần nếu chống lại yêu cầu này, thực hiện việc truyền tải thông số giữa các biến tần không cùng model.

Tài liệu

Loại tài liệu Ngôn ngữ Tên tài liệu Download
Product Manual Tiếng Anh Operating Instructions for External LCD Keypad Show pdf

Đề xuất cho bạn