Thực phẩm

  • Giải pháp ổn định áp suất và tiết kiệm điện cho máy nén khí

    Giải pháp ổn định áp suất và tiết kiệm điện cho máy nén khí

    Máy nén khí là một trong những thiết bị được sử dụng rộng rải trong các nhà máy sản xuất. Chi phí năng lượng có thể chiếm đến 80% tổng chi phí vòng đời của một máy nén khí. Tuy nhiên, thực tế rất nhiều doanh nghiệp sản xuất chưa quan tâm đến việc vận hành hiệu quả hệ thống này

 1