Thủy sản

  • Giải pháp giảm chi phí điện năng cho hệ thống lò hơi công nghiệp

    Giải pháp giảm chi phí điện năng cho hệ thống lò hơi công nghiệp

    Trong sản xuất công nghiệp, lò hơi là hệ thống dễ thất thoát năng lượng nhất. Nhiều doanh nghiệp sản xuất mỗi tháng tốn hàng tỷ đồng cho chi phí năng lượng để vận hành các lò hơi. Do đó, việc nghiên cứu biện pháp tiết kiệm năng lượng trong hệ thống lò hơi là rất cần thiết.

 1