Tuyển dụng

 • SNT Tuyển dụng kỹ sư tự động hóa

  SNT TUYỂN DỤNG KỸ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA

  Thành lập từ năm 2012, trải qua gần 10 năm hoạt động, SNT dần khẳng định vị thế dẫn đầu về quy mô và công nghệ tự động hóa, xây lắp điện tại Việt Nam. SNT đã cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho hơn 3000 khách hàng trên toàn quốc nói chung và tại khu vực miền Trung nói riêng như: Vingroup, Mường Thanh, Masan group, Tôn Hoa Sen... Hiện tại, để đáp ứng nhân sự cho việc mở rộng quy mô, SNT cần tuyển Kỹ sư Tự động hóa, làm việc tại Tp.Vinh - Nghệ An.

 • SNT Tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh văn phòng

  SNT TUYỂN DỤNG 02 CHUYÊN VIÊN KINH DOANH VĂN PHÒNG

  Thành lập từ năm 2012, trải qua gần 10 năm hoạt động, SNT dần khẳng định vị thế dẫn đầu về quy mô và công nghệ tự động hóa, xây lắp điện tại Việt Nam. SNT đã cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho hơn 3000 khách hàng trên toàn quốc nói chung và tại khu vực miền Trung nói riêng như: Vingroup, Mường Thanh, Masan group, Tôn Hoa Sen... Hiện tại, để đáp ứng nhân sự cho việc mở rộng quy mô, SNT cần tuyển Chuyên viên Kinh doanh văn phòng, làm việc tại Tp.Vinh - Nghệ An.

   

 • SNT Tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh thị trường

  SNT TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH THỊ TRƯỜNG

  Thành lập từ năm 2012, trải qua gần 10 năm hoạt động, SNT dần khẳng định vị thế dẫn đầu về quy mô và công nghệ tự động hóa, xây lắp điện tại Việt Nam. SNT đã cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho hơn 3000 khách hàng trên toàn quốc nói chung và tại khu vực miền Trung nói riêng như: Vingroup, Mường Thanh, Masan group, Tôn Hoa Sen... Hiện tại, để đáp ứng nhân sự cho việc mở rộng quy mô, SNT cần tuyển Chuyên viên Kinh doanh thị trường, làm việc tại Tp.Vinh - Nghệ An.

 • SNT Tuyển dụng Chỉ huy phó Công tình M&E

  SNT TUYỂN DỤNG CHI HUY PHÓ CÔNG TRÌNH M&E - LÀM VIỆC TẠI TP HCM

  Thành lập từ năm 2012, trải qua gần 10 năm hoạt động, SNT dần khẳng định vị thế dẫn đầu về quy mô và công nghệ tự động hóa, xây lắp điện tại Việt Nam. SNT đã cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho hơn 3000 khách hàng trên toàn quốc nói chung và tại khu vực miền Trung nói riêng như: Vingroup, Mường Thanh, Masan group, Tôn Hoa Sen... Hiện tại, để đáp ứng nhân sự cho dự án mới, SNT cần tuyển thêm vị trí CHỈ HUY PHÓ CÔNG TRÌNH M&E làm việc tại TP HCM.

   

 • SNT Tuyển dụng giám sát hệ thống

  SNT TUYỂN DỤNG GIÁM SÁT HỆ THỐNG (PCCC, ĐHKK, CTN) - LÀM VIỆC TẠI TP HCM

  Thành lập từ năm 2012, trải qua gần 10 năm hoạt động, SNT dần khẳng định vị thế dẫn đầu về quy mô và công nghệ tự động hóa, xây lắp điện tại Việt Nam. SNT đã cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho hơn 3000 khách hàng trên toàn quốc nói chung và tại khu vực miền Trung nói riêng như: Vingroup, Mường Thanh, Masan group, Tôn Hoa Sen... Hiện tại, để đáp ứng nhân sự cho dự án mới, SNT cần tuyển thêm vị trí GIÁM SÁT HỆ THỐNG làm việc tại TP HCM.

 • SNT tuyển dụng thư ký dự án

  SNT TUYỂN DỤNG THƯ KÝ DỰ ÁN - LÀM VIỆC TẠI TP HCM

  Thành lập từ năm 2012, trải qua gần 10 năm hoạt động, SNT dần khẳng định vị thế dẫn đầu về quy mô và công nghệ tự động hóa, xây lắp điện tại Việt Nam. SNT đã cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho hơn 3000 khách hàng trên toàn quốc nói chung và tại khu vực miền Trung nói riêng như: Vingroup, Mường Thanh, Masan group, Tôn Hoa Sen... Hiện tại, để đáp ứng nhân sự cho dự án mới, SNT cần tuyển thêm vị trí THƯ KÝ DỰ ÁN làm việc tại TPHCM.

 1